Pierwszy krok przy analizie zdań cz. 2

By admin

Kwiecień 4, 2017 O imionach 1 Comment
Tagi: imiona archaniołów, imiona biblijne, imiona bliźniaków

Każde zdanie zawiera trzy części: podmiot, orzeczenie i łącznik. Orzeczeniem jest wyraz oznaczający to co jest twierdzono lub przeczone. Podmiotem jest wyraz, o którym się coś twierdzi lub przeczy. Łącznik jest znakiem wskazującym, że twierdzenie lub przeczenie ma miejsce, przez co słuchacz albo czytelnik jest w możności odróżnić zdanie od każdego innego sposobu mówienia.

Najprostszy akt wiary przypuszcza dwa przedmioty, dwie nazwać się dające rzeczy. Mogę bowiem powiedzieć: słońce i wyraz ten ma znaczenie komunikujące się umysłowi każdego, który mię słucha. Ale, jeśli zapytam słuchacza, czy to jest prawdą, czy on temu wierzy, nie otrzymam żadnej odpowiedzi, bo niema tu jeszcze nic takiego, czemu by można było uwierzyć lub zaprzeczyć. Jeżeli teraz ze wszystkich orzeczeń możliwych odniosę do słońca jedno jakieś, które się i do innego przedmiotu stosuje, np. powiem: słońce istnieje, wnet słuchacz mój może dać odpowiedź, że temu wierzy. Mamy tu bowiem już dwa przedmioty myśli: słońce oraz istnienie. Nie można powiedzieć że istnienie zawarte jest w słońcu, gdyż słońce może być pomyślane jako już nieistniejące.

Latest Comments
  1. Reklama