Nauka o imionach jest konieczną częścią logiki

By admin

Kwiecień 4, 2017 O imionach 1 Comment
Tagi: imiona afrykańskie, imiona amerykańskie, imiona angielskie

Logika jest jedną ze składowych części sztuki myślenia. Mowa albo język uważa się powszechnie za najznakomitszy pomocniczy środek oraz narzędzie myśli, a wszelka niedoskonałość tego narzędzia i sposobu jego używania, musi nieuchronnie myślenie nasze utrudniać, zaciemniać, niszcząc zaufanie w dobroć tego umysłowego aktu. Kto by też chciał przystępować do badania umiejętnych metod, a nie obznajmił się ze znaczeniem wyrazów i właściwym ich używaniem, ten byłby podobny do człowieka który zabiera się do astronomicznych obserwacji, nie nauczywszy się używać teleskopu.

Wnioskowanie jest głównym przedmiotem Logiki, jest jednocześnie procesem zwykle na użyciu wyrazów polegającym, a w wielu razach jedynie od tego zawisłym. Ci więc, którzy nie posiadają jak najdokładniejszego pojęcia o znaczeniu wyrazów, narażają się bezwarunkowo na niebezpieczeństwo złego wnioskowania.

Ale jest jeszcze inny ważniejszy wzgląd, dla którego znaczenie wyrazów zwraca na siebie przede wszystkim uwagę Logiki. Bez niego bowiem nie może być mowy o badaniu znaczenia zdań, co jest przecież przedmiotem stojącym, że tak powiemy, na samym progu naszej umiejętności.

Zadaniem Logiki jest zbadać jak się dochodzi do tej części naszego po znania, która nie jest bezpośrednią (intuitive), a zarazem przedstawić jakie mamy kryterium do rozróżnienia rzeczy wiarogodnej od nieprawdopodobnej, dowiedzionej od niedowiedzionej, gdy chodzi o rzeczy które nie są same przez się widocznymi. Z pomiędzy rozlicznych kwestii jakie umysłowość naszą oblegają, jedne znajdują rozwiązanie swoje w bezpośrednim poznaniu, inne mogą być rozstrzygnięte za pośrednictwem dowodów. Z tymi to ostatnimi ma do czynienia Logika.

Latest Comments
  1. Reklama