O rzeczach Archive

Oprócz zewnętrznego działania (Affection) na cielesne narządy i obudzonego przez to w naszej świadomości zmysłowego wrażenia, przyjmują niektórzy autorowie jeszcze trzecie ogniwo w łańcuchu zjawisk, co spostrzeganiem (perception) zowią, a co polega na uznaniu przedmiotu zewnętrznego, jako pobudzającej przyczyny zmysłowego wrażenia. Percepcja, mówią oni, jest aktem umysłu, z jego

Read More...

Uczucie i stan świadomości są to w języku filozofii wyrażenia równoznaczne. Wszystko jest uczuciem, czego świadomą jest nasza umysłowość, wszystko co ona czuje, albo, inaczej mówiąc, co stanowi część jej własnego czującego bytu. W języku powszednim uczucie nie zawsze jest równoznaczne ze stanem świadomości; używa się tego wyrazu w

Read More...

Dwuznaczność większej części imion ogólnych. Zanim przedsięweźmiemy jakąś udatniejszą próbę niż ta, na którą się zdobył założyciel Logiki, winniśmy wspomnieć o opłakanej dwuznaczności wszystkich imion zmysłowych, odpowiadających wyrazowi byt (existence), najogólniejszemu ze wszystkich oderwanych wyrażeń. Gdy jesteśmy zmuszeni użyć imienia, które ma oznaczać wszystko co istnieje w odróżnieniu od

Read More...

Powiedzieliśmy na początku, że logika jest nauką o dowodach. Dowód przypuszcza coś takiego, czego dowieść można, co musi być wypowiedzeniem, tj. zdaniem, które jedynie stanowić może przedmiot naszego twierdzenia a zarazem i dowodu. Zdanie jest wypowiedzeniem, przez które jakaś rzecz o innej rzeczy twierdzi się albo przeczy. Z tego

Read More...