Imiona współoznaczające cz. 9

By admin

Kwiecień 4, 2017 O imionach 1 Comment
Tagi: imiona rzadkie, imiona rzymskie, imiona skandynawskie, imiona tatarskie

Dziecko wie, kto są jego bracia i siostry zanim poweźmie dokładne wyobrażenie o naturze faktów, które są zawarte w znaczeniu owych wyrazów. W niektórych razach nie łatwym jest dokładne oznaczenie, ile pewien wyraz współoznacza a ile nie współoznacza, tj. nie wiemy dokładnie jaki stopień rozmaitości w przedmiocie powinien by spowodować rozmaitość w oznaczeniu. Jasnym jest np., że wyraz człowiek okrom życia zwierzęcego i umysłowości, współoznacza także pewien zewnętrzny kształt; ale byłoby niemożliwym dokładnie przedstawić, jaki to jest ten kształt, t. j. zdecydować, jak wielkie zboczenie od zwykłych kształtów ludzkich jest dopuszczalne, ażebyśmy postaci znalezionej np. u jakiejś nowo odkrytej rasy mogli odmówić nazwy człowieka. Umysłowość jest również przymiotem dopuszczającym stopniowania i musiałoby być najprzód ustalonym, jaki jest najniższy owego przymiotu stopień, co by stworzeniu pewnemu nadał prawo uchodzenia za ludzką istotę. We wszystkich takich wypadkach znaczenie imienia ogólnego jest bardzo nieokreślone i wieloznaczne; ludzie w tej sprawie nie doszli do żadnego stanowczego porozumienia. Zdarzy się nieraz sposobność okazania, że ta nieoznaczoność przysłużyła się lepiej celom języka, aniżeliby to sprawiła zupełna dokładność.

Latest Comments
  1. Reklama