Imiona współoznaczające cz. 8

By admin

Kwiecień 4, 2017 O imionach 1 Comment
Tagi: imiona rumuńskie, imiona ruskie, imiona rycerzy, imiona tureckie

Nazywam pewnego człowieka imieniem Sofroniskos i nazywam go innym jeszcze imieniem ojciec Sokratesa. Oba te imiona odnoszą się do tej samej jednostki, ale znaczenie ich jest zupełnie różne; różne też są powody nadania tych imion tejże samej jednostce. Pierwsze imię nadaje się, aby jednostkę wyróżnić od innych ludzi, drugie, aby wypowiedzieć fakt, że bokrates był jego synem. O tym samym przedmiocie używam innych wyrazów: człowiek, Grek, Ateńczyk, rzeźbiarz, starzec, człowiek uczciwy, człowiek dzielny. Wszystko to są lub mogą być imiona Sofroniska, wprawdzie nie jego wyłącznie, ale też każdego należącego do pewnej liczby istot ludzkich. Każde takie imię nadajemy Sofroniskowi dla odmiennego powodu, a przez każde z nich ktoś taki, co ich znaczenie rozumie, dowiaduje się o szczególnym fakcie albo pewnej liczbie faktów dotyczących Sofroniska; atoli ci, którzy by o tych imionach nic więcej nie wiedzieli, jak tylko to, że one się do Sofroniska stosują, pozostaliby w całkowitej nieświadomości ich znaczenia. Możliwym jest nawet, że ktoś zna każdą jednostkę, do której się ze słusznością pewne imię odnosi, a nie można by było jednak powiedzieć, że on zna znaczenie imienia.

Latest Comments
  1. Reklama