Imiona współoznaczające cz. 6

By admin

Kwiecień 4, 2017 O imionach 1 Comment
Tagi: imiona papieży, imiona po chińsku, imiona po japońsku, imiona uniwersalne

Np. „teraźniejszy pierwszy minister Anglii”; tutaj jest imię ogólne, a atrybuty, które ono współoznacza, mogą być posiadane przez nieograniczoną liczbę osób, ale osób idących jedna po drugiej, nie zaś równocześnie. Wyraz teraźniejszy ogranicza użycie tego imienia do takich osobników, które posiadają atrybuty w niepodzielnej chwili czasu, w skutek tego imię to odnosić można tylko do jednego indywiduum.

Z tych uwag wynika, że jeżeli imiona nadawane przedmiotom zawsze coś oznajmiają, tj. jakieś mają znaczenie, przeto znaczenie nie leży w tym, co one oznaczają ale wtem, co one współoznaczają. Jedynymi imionami przedmiotów niewspółoznaczającymi są imiona osobnicze lub własne, i te ściśle mówiąc, nie mają żadnego znaczenia.

Rozbójnik z „Tysiąca i jednaj nocy” robi znak kredą na domu, aby można było dom ten rozpoznać; znak ten ma cel ale nie ma znaczenia. Znak ma za cel wyróżnienie: wszystkie te domy są tak podobne, że jeśli je stracę z oczu, nie będę mógł domu tego, na który teraz patrzę, odróżnić od innego, muszę więc powierzchowność jego uczynić niepodobną do innych domów, ażebym potem, gdy ujrzę znak (nie atrybut domu), poznał iż to jest ten sam dom, na który teraz patrzę. Atoli Morgiana położyła takie same znaki na wszystkich domach i zniszczyła owe plany, albowiem zniosła różnicę w fizjognomii domów. Znak zrobiony kredą wprawdzie istniał tam jeszcze, ale nie spełniał on już roli cechy wyróżniającej.

Latest Comments
  1. Reklama