Imiona współoznaczające cz. 3

By admin

Kwiecień 4, 2017 O imionach 1 Comment
Tagi: imiona królów, imiona księżniczek, imiona kwiatowe, imiona zagraniczne

Współoznaczające imiona nazwano także denominatywnymi (mianującej, gdyż przedmiot na który one ukazują otrzymuje imię od atrybutu, który współoznaczają. Śnieg i inne przedmioty otrzymują imię biały, gdyż posiadają atrybut zwany białością. Można przeto powiedzieć, że atrybut lub atrybuty nadają owym przedmiotom swoją nazwę czyli wspólne imię. Widzieliśmy już, że wszystkie imiona zmysłowe są współoznaczające, ale takimi nazwać można niekiedy i oderwane, chociaż one są tylko imionami atrybutów; albowiem do atrybutów może się także atrybut stosować, a wyraz który atrybuty oznacza, może atrybut tych atrybutów współoznaczać. Jednym z takich wyrazów jest wada, co się uważa za równoznaczne ze złym lub szkodliwym przymiotem. Jest to wielu atrybutom wspólne imię, które szkodliwość jako atrybut różnych swych atrybutów współoznacza; mówiąc np. że powolność w końcu jest wadą, nie mniemamy, iż powolny ruch, zmiana miejsca dokonana przez powolnego konia jest czymś złem, ale że właściwość konia, od której pochodzi jego nazwa: powolny, mianowicie właściwość powolności, nie jest przymiotem pożądanym.

Latest Comments
  1. Reklama