Imiona współoznaczające cz. 20

By admin

Styczeń 17, 2018 O imionach 1 Comment
Tagi:

Ponieważ jedno z tych znaczeń od drugiego pochodzi, przeto jedno można uważać jako pierwszorzędne, drugie jako drugorzędne znaczenie. Mówimy o świetnym blasku światła i świetnym powodzeniu człowieka. Wyraz świetny nie jest użyty w tym samym znaczeniu odnośnie do światła i odnośnie do powodzenia. Pierwotniejsze atoli jest użycie i połączenie tego wyrazu ze światłem, następne zaś użycie jest już pochodne, przeniesione. Tu jednak wyraz tworzy tak dobrze dwa imiona, jakby miał najzupełniej podwójne znaczenie. W tym razie spotykamy się z najpospolitszym rodzajem mylnych wniosków, gdy z wyrażenia metaforycznego wyprowadza się wnioski tego rodzaju, jak gdyby wyraz użyty był w znaczeniu literalnym, tj. jak gdyby wyraz metaforycznie użyty był imieniem, wziętym w znaczeniu swoim pierwotnym. O tym jednak później jeszcze obszerniej i więcej szczegółowo będziemy mówili.

Latest Comments
  1. Reklama