Imiona współoznaczające cz. 2

By admin

Kwiecień 4, 2017 O imionach 1 Comment
Tagi: imiona islandzkie, imiona japońskie, imiona królewskie

Wszystkie zmysłowe imiona ogólne są współoznaczające. Np. wyraz człowiek oznacza Piotra, Marią, Jana i wielką liczbę innych osobników, których – jako klasy – wyraz ten jest imieniem; stosuje się on do nich, ponieważ posiadają pewne atrybuty i stosuje się dlatego, aby te atrybuty wyrazić, atrybuty zaś uważamy tu cielesną budowę, życie zwierzęce, umysłowość i pewną zewnętrzną postać, którą dla odróżnienia nazywamy ludzką. Każda istota, która wszystkie te atrybuty posiada, nazywa się człowiekiem, każda zaś co by posiadała tylko dwa lub trzy a nie posiadała czwartego, nie może się tak nazywać. Wyraz więc człowiek oznacza wszystkie przedmioty i wszystkie atrybuty, które do tych przedmiotów są przywiązane. Orzekać można tylko o przedmiotach. Co my zowiemy ludźmi, są to przedmioty pojedynczo wzięte: Jones i Thompson, nie zaś własności, które ich człowieczeństwo sprawiają. Mówimy przeto, że imię oznacza przedmioty wprost, atrybuty – nie wprost; ono oznacza przedmioty, a przypuszcza lub zawiera w sobie, albo lepiej – współoznacza atrybuty.

Latest Comments
  1. Reklama