Imiona współoznaczające cz. 19

By admin

Styczeń 17, 2018 O imionach 1 Comment
Tagi:

Imiona jednoznaczne i wieloznaczne. Ten dział stanowi nie dwa rodzaje imion, ale dwa różne sposoby używania imion. Imię jest jednoznacznym albo jednoznacznie użytym odnośnie do wszystkich rzeczy, o których ono w tern samem znaczeniu wypowiedziane być może; jest zaś wieloznacznym albo wieloznacznie użytym odnośnie do takich rzeczy, o których ono w rozmaitym znaczeniu wypowiadane bywa. Zaledwie tu jest potrzebnym przytoczenie przykładów na tak zwyczajny fakt, jakim jest wielorakie znaczenie wyrazu: zamek w znaczeniu gmachu i zamek jako zamykadło; koto u wozu i koło w geometrii lub koło poselskie itd.

Zachodzi tu jeszcze przypadek użycia imienia podług analogii albo metaforycznie czyli przenośnie. Stosownie do tego używa się imienia mówiąc o dwóch rzeczach niejednoznacznie albo niezupełnie w tein samem znaczeniu, ale w znaczeniach pod pewnym względem podobnych.

Latest Comments
  1. Reklama