Imiona współoznaczające cz. 18

By admin

Styczeń 17, 2018 O imionach 1 Comment
Tagi:

W ten sposób można każdy fakt lub szereg faktów, w którym dwa przedmioty uczestniczyły i który z tego powodu o obu orzekać może, uważać jako wytwarzający atrybut jednego lub drugiego przedmiotu. Stosownie do tego jak ten takt uważamy pod jednym czy pod drugim względem, zostaje on wspołoznaczony przez jeden lub drugi z tych dwóch odpowiednich wyrazów Ojciec współoznacza fakt uważany, jako atrybut przedmiotu A.; syn współoznacza ten sam fakt, jako wytwarzający atrybut przedmiotu B. Ten fakt można równie słusznie w jednym albo drugim świetle rozglądać.

Wyrazem więc względnym nazywamy imię, które obok i oprócz przedmiotu oznaczonego zawiera w znaczeniu swoim egzystencję innego przedmiotu, wyprowadzającego nazwę swą z tego samego faktu, będącego podstawąpierwszego imienia. Inaczej mówiąc, imię jest względne, jeżeli jego znaczenia, jako nazwy rzeczy, objaśnić nie można, nie pomyślawszy o innej rzeczy. Albo – jeżeli imienia użyć można z jakimś znaczeniem, tylko wtedy, kiedy imię innej rzeczy z nim współnazwanej albo wyraźnie wymówione, albo pomyślane zostanie. Te definicje są równoznaczne, są to rozmaite wyrażenia w celu oznaczenia, że wszelki atrybut przedmiotu wyrażony przez imię niewzględne bez wewnętrznej sprzeczności, jako istniejący, mógłby być uważany, choćby wszystkie przedmioty prócz tego jednego nigdy nie istniały; ale te z jego atrybutów, które się przez imiona względne wyrażają, przestałyby istnieć pod takim warunkiem.

Latest Comments
  1. Reklama