Imiona współoznaczające cz. 17

By admin

Styczeń 17, 2018 O imionach 1 Comment
Tagi:

Mniemam, że przez zbadanie znaczenia imion względnych albo raczej natury atrybutu, który one współoznacza ją, najlepiej wniknąć można w istotę wszystkich atrybutów. Weźmy parę odpowiednich imion np. ojciec i syn, oba współoznaczają pod pewnym względem jedną i tę samą rzecz, chociaż różnymi są przedmioty przez te imiona oznaczane. Nie można powiedzieć, żeby one tenże sam atrybut współoznaczały; być ojcem jest co innego aniżeli być synem. Ale jeśli pewnego człowieka ojcem a innego synem nazywamy, natenczas to, co wypowiedzieć chcemy, stanowi szereg faktów, które w obu razach są jedne i też same. Powiedzieć o A, że jest ojcem B, a o B, że jest synem A, znaczy jeden i ten sam fakt wypowiedzieć odmiennymi słowami. Oba zdania są sobie równe; żadne z nich nie wypowiada ani mniej ani więcej niż drugie. Ojcowstwo A. i synowstwo B. nie są to dwa fakta, ale dwa sposoby wyrażenia jednego faktu. Pakt ten; jeżeli go rozbierzemy, składa się z szeregu fizycznych procesów albo zjawisk, w których zarówno A. jak i B. uczestniczyli i od których też oba otrzymali imiona. Co zaś te imiona współoznaczają, jest owym szeregiem procesów: to jest znaczenie i całe znaczenie, znajdujące się w każdym z tych imion. Można powiedzieć, że szereg procesów wytwarza stosunek. Scholastycy nazwali ten szereg zasadą stosunku, fundamentum relationis.

Latest Comments
  1. Reklama