Imiona współoznaczające cz. 16

By admin

Styczeń 17, 2018 O imionach 1 Comment
Tagi:

Jeżeli czynność jakąś nazywamy przyczyną, przypuszczamy imię, które będzie skutkiem. Mówiąc o pewnym oddaleniu, że jest dłuższe, przypuszczamy inne, będące krótszym. Jeżeli mówimy o jakimś przedmiocie, że jest równy, mniemamy, że jest on równy innemu. W tym ostatnim razie otrzymujemy dwa przedmioty tego samego imienia; tu wyraz względny jest odpowiednim względem siebie samego.

Widocznym jest, że te wyrazy, jeżeli są zmysłowe, to podobnie jak inne imiona ogólne zmysłowe są współoznaczającymi; oznaczają one przedmiot i współoznaczają atrybut. Zmysłowe imię równy ma swoje imię oderwane równość a zmysłowe ojciec i syn mają oderwane ojcowstwo i synowstwo. Imię zmysłowe współoznacza atrybut a współwzględnie odpowiednie oderwane oznacza ów atrybut. Ale jakiegoż to jest rodzaju ten atrybut? Na czym polega właściwość współoznaczania imienia względnego?

Powiadają niektórzy, że atrybut oznaczany przez imię względne jest pewnym względem, stosunkiem- Zapytani, co to jest ten stosunek, nie dają odpowiedzi; zwykle uważa się go jakby coś ukrytego, tajemniczego. Łatwo dojrzeć, że jest to jakiś inny atrybut.

Latest Comments
  1. Reklama