Imiona współoznaczające cz. 15

By admin

Styczeń 17, 2018 O imionach 1 Comment
Tagi:

Zwykło się mówić o przedmiocie, że jest ślepy, jeżeli się go zalicza do klasy składającej się z rzeczy zdolnych widzieć – tak np. o ślepym człowieku lub koniu. Albo też gdy się ma powód przypuszczać, że ten przedmiot widzieć powinien, mówiąc np. o człowieku ślepym na niebezpieczeństwo, albo o filozofach i przewodnikach moralności, będących po największej części ślepymi przewodnikami. Imiona więc ujemne oznaczają: 1) nieobecność pewnych atrybutów, 2) obecność innych, w skutek których obecność pierwszych dałaby się oczekiwać.

Imiona względne i bezwzględne albo nie względne. Jest to piąty dział imion. Imionami względnymi są: ojciec, syn; panujący, poddany; równy, nierówny; podobny, niepodobny; dłuższy, krótszy; przyczyna, skutek. Wyróżniającą ich właściwością jest to, że one zawsze parami bywają wykazywane.

Każde imię względne, które się wypowiada o przedmiocie, przypuszcza inny przedmiot, o którym wypowiedzieć możemy albo toż samo imię albo inne imię względne, które się zowie współ-względnym lub odpowiednim względem poprzedniego. Jeżeli kogoś nazywamy synem, przypuszczamy innych, których musimy nazwać rodzicami.

Latest Comments
  1. Reklama