Imiona współoznaczające cz. 14

By admin

Styczeń 17, 2018 O imionach 1 Comment
Tagi:

Imiona będące podług formy twierdzącymi, są nieraz co do treści przeczące a inne znów są ze względu na treść twierdzące, chociaż forma ich jest przecząca. Np. wyraz niewygodny oznacza nie tylko brak wygody, ale wyraża też i twierdzący atrybut, mianowicie że pewna uciążliwość i niezadowolenie zostały sprawione. Wyraz nieprzyjemny pomimo swej formy przeczącej oznacza nie tylko brak przyjemności, ale także mały stopień tego, co my wyrazem przykry lub bolesny oznaczamy; zaledwie też dodać trzeba, że wyraz ten jest twierdzącym. Z drugiej strony leniwy, jakkolwiek jest wyrazem twierdzącym co do formy, nie oznacza jednak nic takiego, co by się nie dało powiedzieć przez wyraz nie-pracowity, podobnie jak trzeźwy znaczy tyle co nie pijany.

Jest klasa imion, które można by nazwać ujemnymi. Imię ujemne podobne jest do twierdzącego i przeczącego razem wziętych. Jest to imię czegoś, co posiadało kiedyś pewien oznaczony atrybut, albo przynajmniej należało od niego takiego posiadania oczekiwać, w obecności jednak brak mu tego atrybutu. Takim wyrazem jest ślepy, który nie znaczy tyle co nie widzący lub nie będący w stanie widzieć, bo chyba tylko w poezji lub ze swobodą oratorską można by ten wyraz stosować do kloców i kamieni.

Latest Comments
  1. Reklama