Imiona współoznaczające cz. 13

By admin

Styczeń 17, 2018 O imionach 1 Comment
Tagi:

Imiona twierdzące i przeczące. Jest to czwarty dział imion. Twierdzącymi są: człowiek, drzewo, dobry; przeczącemu nieczłowiek, nie drzewo, nie dobry. Jak tylko jednej rzeczy albo wielu rzeczom nadaliśmy imię, zaraz możemy utworzyć i inne imię, które będzie mianom ogółu rzeczy za wyjątkiem właśnie tej oznaczonej lub tych oznaczonych rzeczy. Te imiona przeczące stosujemy zawsze, ilekroć mamy sposobność mówić o wszystkich rzeczach razem wziętych z wyjątkiem jednej rzeczy łub całej klasy rzeczy. Twierdzące imię jest współznaczącym i tym samem też jest odpowiadające mu przeczące, ale to ostatnie w sposób zupełnie odmienny, gdyż ono zamiast obecności współoznacza nieobecność atrybutu. I tak nie-biały oznacza ogół wszystkich rzeczy oprócz białych, to zaś co nie biały współoznacza jest atrybutem nieposiadania białości. Bo nieposiadanie atrybutu jest także atrybutem i jako takie może imię otrzymać, lak więc dają się dla konkretnych przeczących imion utworzyć odpowiednie przeczące oderwane imiona.

Latest Comments
  1. Reklama