Imiona współoznaczające cz. 12

By admin

Styczeń 17, 2018 O imionach 1 Comment
Tagi:

Nawet umiejętni badacze przyczyni i się do obnażenia ogólnych wyrażeń z właściwego znaczenia; bądź, że me lepiej od ogółu pojmowali tę sprawę, bądź też, że nie chcieli tworzyć nowych wyrazów. Ta niechęć ma za to skutek, że we wszystkich nie ściśle technicznych przedmiotach zwracamy się ciągle do pierwotnych nieznacznych zapasów imion dla oznaczenia ciągle wzrastającej liczby przedmiotów i znamion, co wyradza nieustannie zwiększającą się niedokładność.

Zaprowadzić ustalone współoznaczenie tam, gdzie go brakuje, jest zadaniem które ma na myśli każdy kto stara się dać definicję. jakiegoś w użyciu już będącego imienia ogólnego, bo wszelka definicja imienia współznaczącego  jest próbą, ażeby współznaczenie imienia albo tylko wypowiedzieć albo wypowiedzieć i rozebrać. Faktem zaś jest, że nigdy nie było przedmiotem gwałtownego sporu jak definicja wszystkich prawie imiennych wyrażeń, co dowodzi na wielką skalę, że wspomniane zło zaszło już za daleko.

Imion z nieoznaczonym współznaczeniem nie należy mieszać z imionami mającymi więcej niż jedno współznaczenie, to jest z wyrazami dwuznacznemu Wyraz może mieć kilka znaczeń stale oznaczonych i uznanych, jak np. wyraz róża lub koło. Taki wyraz można uważać jako dwa lub więcej imion, przypadkowo jednakowym sposobem pisanych i wymawianych.

Latest Comments
  1. Reklama