Imiona współoznaczające cz. 11

By admin

Styczeń 17, 2018 O imionach 1 Comment
Tagi:

Dziecię przynajmniej rzadko kiedy znajdzie się w kłopocie wobec nowych przedmiotów, we względzie których nie wie, czy im ma nadać imię lub nie; zwykle bowiem na podręczu jest jakaś powaga, mogąca wątpliwość usunąć. Ale podobny środek pomocy w wielu razach nie ma miejsca; nowe przedmioty przedstawiają się zarówno dorosłym jak i dzieciom i zostają przez nich proprio motu do jakiejś klasy zaliczone. Dzieje się to na mocy zewnętrznego podobieństwa; bo nadaje się każdemu nowemu przedmiotowi nazwę rzeczy już znanej, której wyobrażenie przez nowy przedmiot jest wywołane, albo do której ten przedmiot jest najwięcej podobnym z powierzchownego, pobieżnego obejrzenia. Podług tego różne substancje znalezione w ziemi nazywa się już ziemią, już piaskiem lub kamieniami. W ten sposób imiona przechodzą od przedmiotu do przedmiotu, aż znikną wszystkie ślady wspólnego pomiędzy niemi znaczenia; wyraz zaś oznacza wtedy wielką liczbę rzeczy nie tylko niezależnie od każdego wspólnego atrybutu, ale rzeczywiście bez żadnego atrybutu wspólnego.

Latest Comments
  1. Reklama