Imiona współoznaczające cz. 1

By admin

Kwiecień 4, 2017 O imionach 1 Comment
Tagi: imiona huraganów, imiona indiańskie, imiona indyjskie

Przechodzimy do trzeciej kategorii, która obejmuje imiona współoznaczające i niewspółoznaczające.

Imieniem niewspółoznaczającym jest takie, które oznacza wyłącznie sam przedmiot tylko lub sam atrybut; współoznaczające zaś, oznaczając przedmiot, pomieszcza w sobie i atrybut. Przez przedmiot rozumiemy tu wszystko w czym są atrybuty. Londyn, Jan, Anglia są to imiona, oznaczające przedmioty. Białość, długość, cnota są to jedynie atrybuty. Żadne więc z tych imion nie jest współoznaczające, ale za takie uważać należy wyrazy: biały, długi, cnotliwy. Wyraz biały oznacza wszystkie białe rzeczy, jak: śnieg, papier, piana morska itd. i zawiera w sobie czyli współoznacza atrybut białość. Wyraz biały nie orzeka o atrybucie ale o przedmiotach: śnieg, papier itd.; gdy o nich orzekamy, to orzeczenie nasze obejmuje w sobie czyli współoznacza, że im się atrybut białość przypisuje. Toż samo da się powiedzieć o innych powyżej przytoczonych wyrazach. Np. wyraz cnotliwy jest imieniem tej klasy, która obejmuje Sokratesa, Howarda oraz nieograniczoną liczbę innych przeszłych, teraźniejszych i przyszłych jednostek. Stosuje on się do wszystkich istot, o których się przypuszcza, że one ten atrybut posiadają, a nie stosuje się do żadnej o której się tego nie przypuszcza.

Latest Comments
  1. Reklama