Imiona są nazwami rzeczy a nie samych wyobrażeń cz. 2

By admin

Kwiecień 4, 2017 O imionach 1 Comment
Tagi: imiona egzotyczne, imiona elfickie, imiona elfów

Temu zaprzeczyć nie można, jeżeli tylko przez to powiedziano, że samo wyłącznie wyobrażenie a nie rzecz jest przez imię uprzytomnioną lub też zakomunikowaną słuchaczowi. Jednakże imiona służą nie tylko do tego, ażeby słuchaczowi udzielić wyobrażenie, ale również aby go zawiadomić o naszej myśli. Gdy zaś używam imienia, aby wyrazić swoje myśl, to myśl ta dotyczy samej rzeczy, nie zaś mojego o rzeczy wyobrażenia. Mówiąc: „słońce jest przyczyną światła1* nie mniemam bynajmniej iż moje wyobrażenie słońca sprawia we mnie wyobrażenie światła. Ja tu mniemam, że pewien fizyczny fakt, który się słońcem nazywa, wywołuje inny fizyczny fakt, który się światłem zowie. Zdaje się być właściwym uważać wyraz jako nazwę tego, co my chcemy, aby było rozumiane przezeń wtedy, gdy wyrazu używamy, tego, do czego się stosuje wszelki fakt, jaki my o tern wypowiadamy, tego wreszcie, o czym my kogoś pouczamy, ilekroć wypowiadamy ten wyraz. Będziemy przeto zawsze imiona traktowali jako nazwy samych rzeczy, nie zaś tylko naszych wyobrażeń o rzeczach.

Latest Comments
  1. Reklama