Imiona ogólne i osobnicze

By admin

Kwiecień 4, 2017 O imionach 1 Comment
Tagi: imiona francuskie, imiona geniuszy, imiona germańskie

Wszystkie imiona są nazwami czegoś istotnego lub idealnego, ale nie każda rzecz posiada imię, które się do niej specjalnie stosuje. Najważniejszym jest podział imion na ogólne i osobnicze. Imię ogólne albo pospolite definiują zwykle jako imię, które w jednym i tym samem znaczeniu może być przyznane każdemu przedmiotowi pojedynczo wziętemu z bardzo znacznej liczby rzeczy. Imię zaś osobnicze albo własne przeciwnie, może być, jako takie, jednej tylko rzeczy ze słusznością przyznane. Imiona ogólne nie tylko służą do oznaczenia przedmiotów nieposiadających imion własnych dla siebie, ale stanowią one materiał dla zdań ogólnych; za pomocą nich możemy orzekać naraz twierdząco lub przecząco o nieoznaczonej liczbie rzeczy. I tak: imię człowiek może być przyznane Janowi, Jerzemu, Maryi itd. a zawsze w jednym i tera samem znaczeniu. Ale wyraz Jan daje się tylko jednej jednostce ze słusznością przyznać. „Król, który po Wilhelmie Zdobywcy nastąpił” jest także imieniem osobniczym, bo w znaczeniu wyrazów leży ta myśl, że tylko jednej osobie imię to przyznane być może.

Należy odróżnić imię ogólne od zbiorowego, gdyż przez pierwsze można orzekać o jednostke każdej, wziętej z mnóstwa jednostek, przez imię zaś zbiorowe o wszystkich razem wziętych jednostkach. „76-ty pułk liniowy armii angielskiej” jest imieniem zbiorowym a nie ogólnym, ale jednocześnie jest to także imię osobnicze; nie może bowiem to imię orzekać o każdej jednostce, lecz o wszystkich razem wziętych. Można mówić: Jones jest żołnierzem, Thompson jest żołnierzem i Smith jest żołnierzem; nikt zaś nie powie o żadnym z tych trzech ludzi, żeby to był 76-ty pułk. Dopiero gdy wymienimy: Jones, Thompson, Smith i Brown i t. d. (wyliczywszy wszystkich żołnierzy), możemy dodać: są 7G-tym pułkiem. Imię pułk jest zarazem imieniem ogólnym i zbiorowym.

Latest Comments
  1. Reklama