Badanie imion idzie przed badaniem rzeczy

By admin

Kwiecień 4, 2017 O imionach 1 Comment
Tagi: imiona bogów greckich, imiona bohaterów, imiona celtyckie

Możemy teraz postąpić dalej w badaniu znaczenia zdań, a przede wszystkim wypada nam rozważyć znaczenie imion; gdyż każde zdanie składa się z dwóch imion i każde twierdzi lub przeozy jednym imieniem o drugim. Jeżeli chcemy poznać co się dzieje w naszym umyśle kiedy za pośrednictwem jednego imienia twierdzimy lub przeczymy o drugim, to musimy naprzód wiedzieć czyje są te imiona, bo tylko z tego względu a nie ze względu na imiona, jako takie, przedsiębierzemy twierdzenie lub przeczenie. Tu już widać, dlaczego znaczenie imion, a głównie stosunek imion do rzeczy przez imiona wyrażonych stanowić winien pierwsze stadium naszego badania.

Wszelkie wyliczenia oraz klasyfikacja rzeczy, jeżeli nie wychodzi z ich nazw, musi naturalnie obejmować takie tylko różnice, które ujęte zostały przez pojedynczego badacza, i zajdzie jeszcze potrzeba późniejszego sprawdzenia, czy rzeczona klasyfikacja objęła wszystko, co zawrzeć w sobie powinna. Jeżeli zaś za punkt wyjścia weźmiemy imiona i uważamy je za nić przewodnią wiodącą nas do rzeczy, natenczas przed umysłem naszym stawią się niebawem wszelkie odróżnienia, które nie przez pojedynczego badacza, ale przez wszystkich razem wziętych uznane zostały. Może się wprawdzie zdarzyć, że ludzie nad miarę natworzyli różnic i między rzeczami przyjęli różnicę tam, gdzie odróżnienie polega tylko na sposobie nazwania. Jednak nie mamy prawa przypuszczenia tego robić z góry. Musimy na początek przyjąć różnice zwyczajnego sposobu mówienia.

Latest Comments
  1. Reklama